Image

click play

Tema: RESPAWN
Click Play 2019 is a result of the collaboration between artist Jacob Tækker and 8.D. from the School at Rønnebær avenue.

Through the process, the students will be introduced and encouraged to explore and discover a wide range of equipment, materials and methods that challenge the way the world can be interpreted and represented.

You can find Click Play in Hall 18.

Grænsen mellem den fysiske og virtuelle identitet er blevet flydende. Vi lever i en ”fri” verden, men hvilke kræfter styrer og påvirker vores liv og vores valg? Udstillingen vil arbejde i spændfeltet mellem identitet, nationalitet, hukommelse og frihed i en digital verden.

ClickPlay 2019 bliver et resultat af samarbejdet mellem billedkunstner Jacob Tækker og 8.D. fra Skolen ved Rønnebær allé. Gennem processen vil eleverne blive introduceret og opfordret til at udforske og opdage en bred vifte af udstyr, materialer og metoder, der udfordrer den måde, verden kan fortolkes og repræsenteres på.

Du finder udstillingen i Hal 18.